35 anys d’experiència avalen la nostra tasca pedagògica envers la música


L’ESCOLA ESCLAT va ser fundada a l’any 1988 al barri de Les Corts de Barcelona. Després de 14 anys d’existència es va obrir un nou local a la Vila Olímpica, i actualment continuen coexistint totes dues escoles.

Oferim gran varietat d’especialitats tant en la vessant moderna com en la clàssica, pretenem doncs que sigui una escola oberta a tothom: petits, joves i grans, i amb objectius ben diferents.

“ Des de 1988 gaudint de l'ensenyament musical”

escola esclat

 

L’escola disposa d’un pla d’estudis ben elaborat, d’acord amb els plantejaments pedagògics de la normativa vigent per a cada nivell d’estudis.

Oferim un tracte personalitzat i un seguiment constant dels alumnes, així com audicions, informes trimestrals i un Concert de Final de Curs.