Programa BasicConsta de sis cursos, els alumnes que ho desitgin tenen l'opció de continuar accedint al Programa Avançat o bé passant al Programa Lluire


Està adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys i aficionats de qualsevol edat.

En els ensenyaments artístics es fonamental desenvolupar la seva sensibilitat i la creativitat i una de les principals finalitats del Programa Bàsic es motivar al alumne per a la pràctica musical, doncs es amb la pràctica instrumental y vocal de la música, més enllà del aprenentatge dels aspectes més teòrics i/o abstractes, que el jove músic anirà desenvolupant progressivament les seves capacitats: domini de la tècnica instrumental, oïda, sentit rítmic, melòdic, harmònic, anàlisi musical, destresa amb la lectura del símbols musicals, capacitat d’utilitzar el llenguatge musical per a reproduir allò que escolta i també per crear la seva pròpia música.

Els objectius del Programa Bàsic són

  • Gaudir de la pràctica musical.
  • Aprendre des de la pràctica i a partir del repertori.
  • Potenciar l’anàlisi.
  • Desenvolupar la capacitat auditiva.
  • Desenvolupar la capacitat artística i creativa.
  • Fomentar el treball en conjunts instrumentals i vocals
  • Fomentar la motivació

Les matèries formatives del Programa Bàsic són

  • Lenguatge musical
  • Instrument individual
  • Conjunt instrumental i coral